Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

  2014-11-24 00:00  290

Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 2014 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдрийн 04 дүгээр тоот тогтоолоор Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсэг 2014 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр хуралдахаар товлосон боловч ирц хүрээгүйн улмаас хуралдаагүй болно. Ажлын хэсгийн ахлагч Улсын Их Хурлын гишүүн С.Баярцогт ажлын хэсгийн гишүүдэд хуулийн төсөлд тусгах санал болон холбогдох лавлагаа, судалгааг албан бичгээр хүргүүлэхээр болов.


  2016-09-22 09:55  290