Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баярсайханаас Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдад хандан "Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутагт баяжуулах үйлдвэрийн шугам задарч химийн хорт бодис цианид натри асгарсан талаар" тавьсан асуулт

  2020-12-15 09:41  69
Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баярсайханаас Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдад хандан "Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутагт баяжуулах үйлдвэрийн шугам задарч химийн хорт бодис цианид натри асгарсан талаар" тавьсан асуулт

  2020-12-17 09:41  69