Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат Улсын Их Хурлын 2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Эрчим хүчний салбарт хэрэгжүүлж байгаа бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын ажлын явцын талаар хийх мэдээлэл

  2017-06-02 15:25  775

  2017-06-02 15:25  775