"Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2014 оны 15 дахь дугаарын тойм

  2014-04-18 00:00  331

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг нийтэллээ.

Мөн Албан тушаалтнуудын 2013 оны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн хураангуйг бүрэн эхээр нь нийтлэв. Авлигын эсрэг хуульд, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, дэд дарга, гишүүн, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, Монгол Улсын сайд, дэд сайд зэрэг албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг тухайн оны 2-р улиралд багтааж “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлд хэвлэн нийтлэхээр заасан билээ.

Үүний дагуу нийт 239 албан тушаалтан 2013 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргасан байна гэж Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хэвлэл, мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээлэв.

 

                                                                   2014 оны 04 дүгээр сарын 18


  2016-09-22 08:48  331