МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2017 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДӨР /БААСАН ГАРАГ/-ИЙН НЭГДСЭН ХУРАЛДААН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

  2017-04-20 19:00  1415
                     МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2017 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДӨР
                                                     /БААСАН ГАРАГ/-ИЙН НЭГДСЭН ХУРАЛДААН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

   10.00 цагаас:

   15.00 цагаас:


  2017-04-20 19:00  1415