Цагдаагийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай Хууль зүйн байнгын хорооны 2015 оны 12 дугаар тогтоол

  2015-06-05 01:00  261

  2016-09-22 11:14  261