Эдийн засгийн байнгын хорооны 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

  2018-11-21 17:58  176

            Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төсөл, холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх, Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хуралдаанд ажлын хэсгийн ахлагч Гадаад харилцааны яамнаас нэмэлт мэдээлэл авах шаардлагатай гэж үзэж ажлын хэсгийн хуралдааныг  хойшлуулав.


  2018-11-21 17:35  176