Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баярсайханаас “Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, эмэгтэйчүүдэд үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээ, осол гэмтлийн мэдээллийн талаар” Эрүүл мэндийн сайдад тавьсан асуултын хариу

  2020-10-20 11:41  56
 Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баярсайханаас “Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, эмэгтэйчүүдэд үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээ, осол гэмтлийн мэдээллийн талаар” Эрүүл мэндийн сайдад тавьсан асуултын хариу

  2020-10-29 11:41  56