Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Оюундариас "Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто зам барих төслийн явцын талаар" тавьсан асуулгын хариу

  2019-11-14 16:04  314
Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Оюундариас "Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто зам барих төслийн явцын талаар" тавьсан асуулгын хариу


  2019-11-20 16:04  314