Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Энхбаяраас "Хүн амыг шим тэжээл сайтай хүнс, сүү, цагаан идээгээр хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажлын талаар" Монгол Улсын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулга

  2019-11-14 16:00  308
Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Энхбаяраас "Хүн амыг шим тэжээл сайтай хүнс, сүү, цагаан идээгээр хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажлын талаар" Монгол Улсын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулга


  2019-11-20 16:00  308