Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх НББСШУБХ-ны санал, дүгнэлт

  2015-04-29 01:00  255

Монгол Улсын Засгийн газраас Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай асуудлыг Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хороо 2015 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ.

Байнгын хорооны санал, дүгнэлт, хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллыг хавсралтаас үзнэ үү.


  2016-09-22 10:55  255