Шилэн дансны талаар тодруулга өгөх албан тушаалтан

  2014-12-25 00:00  4545

Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Захиргаа, нийтлэг үйлчилгээний хэлтэс

Ахлах нягтлан бодогч Б.Лхагвасүрэн

Утас: 976-51-264849

Факс: 976-11-327016

Цахим шуудан: lkhagvasurenb@parliament.mn 


  2016-09-22 10:08  4545