Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн төслийг чуулганаар хэлэлцэх эсэх талаар ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт

  2014-06-25 00:00  283

Хөдлөх хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх эсэх талаар Хууль зүйн байнгын хорооноос гарсан санал, дүгнэлт


  2016-09-22 09:13  283