Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийг хэлэлцэх эсэх асуудлаар гаргасан санал, дүгнэлт

  2015-02-10 00:00  221

  2016-09-22 10:26  221