Үндэсний статистикийн хорооны дарга С.Мэндсайхан Америкийн Нэгдсэн Улсын Нью-Йорк хотод НҮБ-ын Статистикийн комиссын чуулганд оролцсон тухай илтгэх хуудас

  2014-03-27 00:00  223

  2016-09-22 08:47  223