Гадаад харилцаа 9 мэдээ

Монгол Улсын Их Хурлын гадаад харилцаа

Монголын Парламентын Бүлгэм

35918

Монголын Парламентын Бүлгэм нь Олон Улсын Парламентын Холбооны үйл ажиллагаанд Монгол Улсын Их Хурлын зүгээс харилцаа, хамтын ажиллагааг дэмжиж ажиллах зорилго бүхий Монгол Улсын Их Хуралд байгуулагдсан үндэсний бүлгэм бөгөөд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүдийн сайн дурын олон нийтийн байгууллага юм. Монгол Улсын Их Хурал болон гадаад орны хууль тогтоох байгууллагууд хоорондын харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх зорилгоор Улсын Их Хуралд хоёр талын парламентын бүлгүүд байгуулагдан ажилладаг.

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Дипломат паспортын тухай

35919

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 320 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын дипломат, албан паспорт, буцах үнэмлэх олгох, эзэмших, хадгалах журмыг баталсан. Дипломат болон албан паспорт эзэмшдэг иргэд Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу дэлхийн зарим улс орнуудад визгүй зорчих боломжтой.

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Журам, зөвлөмж

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Уулзалт мэдүүлэх хуудас

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна