Улсын Их Хурлын бүтэц, зохион байгуулалт 2 мэдээ

Улсын Их Хурал нэг танхимтай, ДАЛАН ЗУРГААН гишүүнтэй байна. Улсын Их Хурлын гишүүнийг Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэд нийтээрээ, чөлөөтэй, шууд сонгох эрхийн үндсэн дээр саналаа нууцаар гаргаж, ДӨРВӨН жилийн хугацаагаар сонгоно. Улсын Их Хурлын гишүүнээр Монгол Улсын ХОРИН ТАВАН нас хүрсэн, сонгуулийн эрх бүхий иргэнийг сонгоно.

Улсын Их Хурлын бүтэц

Улсын Их Хурлын зохион байгуулалт

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ҮНДСЭН ХЭЛБЭРУлсын Их Хурлын үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын үндсэн хэлбэр нь ЧУУЛГАН байна. Чуулган нь нэгдсэн хуралдаан, Байнгын, дэд, түр хороо, түүнчлэн нам, эвслийн бүлгийн хуралдаанаас бүрддэг. Улсын Их Хурлын чуулган АНХДУГААР, ЭЭЛЖИТ, ЭЭЛЖИТ БУС, ..