Улсын Их Хурал 24 мэдээ

Улсын Их Хурлын тухай мэдээлэл

Түүхэн товчоон

35576

1990 оны долоодугаар сард Монголд анх удаа олон намын оролцоотой анхны чөлөөт, ардчилсан сонгууль болж Ардын Их Хурлыг шинэчлэн байгуулсан билээ.

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Улсын Их Хурлын бүтэц, зохион байгуулалт

35603

Улсын Их Хурал нэг танхимтай, ДАЛАН ЗУРГААН гишүүнтэй байна. Улсын Их Хурлын гишүүнийг Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэд нийтээрээ, чөлөөтэй, шууд сонгох эрхийн үндсэн дээр саналаа нууцаар гаргаж, ДӨРВӨН жилийн хугацаагаар сонгоно. Улсын Их Хурлын гишүүнээр Монгол Улсын ХОРИН ТАВАН нас хүрсэн, сонгуулийн эрх бүхий иргэнийг сонгоно.

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

35580

Монгол Улсын Их Хурал нь хууль тогтоох бүрэн эрхийг дангаар хэрэгжүүлдэг байнгын үйл ажиллагаатай, улсын болон ард түмний ашиг сонирхлыг эрхэмлэн баримталдаг төлөөллийн байгууллага мөн.

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Хууль, тогтоох үе шат

35581

Хууль тогтоох эрх мэдлийг гагцхүү Улсын Их Хуралд хадгална.

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Хянан шалгах

35582

Хянан шалгах

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна