Мэдээллийг ачааллаж байна ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 14 дэх дугаарын тойм

Эмхэтгэлд нийтлэгдсэн Улсын Их Хурлын тогтоолоор, Монгол Улсын Их Хурлын болон аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгуулийг 2016 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс товлон зарлаж, сонгуулийг зохион байгуулахтай холбоотой улсын төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын хэмжээг 16 453 912 800 ..

270

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 13 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт нийтлэгдсэн Засгийн газрын тогтоолоор “Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам”, “Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах төсөл сонгон шалгаруулах журам”-ыг тус тус шинэчлэн баталжээ. Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах ..

200

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 12 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоолыг бүрэн эхээр нь нийтэллээ. Энэ хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсэгт “Шүүх барьцааны ..

200

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 11 дэх дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг тус тус нийтэллээ. Мөн дугаарт нийтлэгдсэн Засгийн газрын тогтоолоор “Хотжилт ба эрүүл мэнд” хөтөлбөрийг баталжээ. Иргэд, хамт олон, аж ахуйн нэгж, төрийн болон ..

227

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 10 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг нийтэллээ. Түүгээр тэрээр Засгийн газарт чиглэл өгсөн байна. Зарлигаар, Зэвсэгт хүчний тухай хуулийн зарим заалт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний Ерөнхий командлагчийн баталсан “Зэвсэгт хүчний тайван цагийн болон ..

249

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 09 дэх дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарын эхэнд Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийг нийтэллээ. Энэ хуулийн зорилт нь хүн, хуулийн этгээдээс захиргааны байгууллагын хууль бус үйл ажиллагааны улмаас зөрчигдсөн, эсхүл зөрчигдөж болзошгүй эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо ..

396

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 08 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Зөрчлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль түүнд холбогдох бусад хуулиудыг нийтэллээ. Хууль, захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйг зөрчилд тооцох, түүнийг үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдэд шийтгэл оногдуулах, шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэхэд энэ ..

240

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 07 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Эрүүгийн хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг нийтэллээ. Энэ хуулийн дагуу, · Гэмт хэрэг, ял, албадлагын арга хэмжээг энэ хуулиар тодорхойлно. · Эрүүгийн хуулийг төсөөтэй хэрэглэхгүй. · Үйлдэл, эс үйлдэхүйг шинээр гэмт хэрэгт тооцсон, ..

378

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 06 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ.Энэ хуулийн холбогдох хэсгийг, Төрийн жинхэнэ албан хаагч Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвших бол тухайн ээлжит сонгуулийн жилийн нэгдүгээр сарын нэгний өдрөөс өмнө, аймаг, нийслэлийн иргэдийн ..

473

Хуралдааны тов