Мэдээллийг ачааллаж байна ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 06 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ.Энэ хуулийн холбогдох хэсгийг, Төрийн жинхэнэ албан хаагч Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвших бол тухайн ээлжит сонгуулийн жилийн нэгдүгээр сарын нэгний өдрөөс өмнө, аймаг, нийслэлийн иргэдийн ..

454

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 05 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн эрх зүйн байдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийг нийтэллээ. Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн эрх зүйн байдлыг тодорхойлж, бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны зорилго, чиг үүрэг, төрийн болон нутгийн удирдлагын ..

274

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 04 дэх дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт Сонгуулийн тухай хууль болон түүнийг дагалдаж гарсан бусад хуулийг нийтэллээ. Энэ хуулиар Монгол Улсын Их Хурал, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, түүнчлэн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын сонгууль, үндсэн зарчим, журмыг тодорхойлж, эдгээр ..

693

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 03 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ. Тогтоолоор, ·Агаарын бохирдлыг бууруулах, гэр хорооллын айл өрхийн цахилгаан халаагуур хэрэглэх үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд ..

206

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 02 дахь дугаарын тойм

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Зарим шүүгчийг анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай, Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг тус тус нийтэллээ. Эмхэтгэлд нийтлэгдсэн Журамд нэмэлт, ..

249

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 01 дэх дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт нийтлэгдсэн Хамтын тэтгэврийн тухай хуулийн зорилт нь нийгмийн даатгалын сангаас өндөр насны болон цэргийн алба хаасны бүрэн тэтгэвэр авагч нас барсан тохиолдолд түүний эхнэр эсхүл нөхөрт авч байсан тэтгэврийг нь үргэлжлүүлэн олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршиж ..

615

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 48 дахь дугаарын тойм

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт... Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Мөн дугаарт нийтлэгдсэн Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар, ..

228

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 47 дахь дугаарын тойм

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн өнөөдөр /2015-12-18/-ийн дугаарт.. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг холбогдох бусад хуулийн хамт нийтэллээ. Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үе шат, ..

378

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 46 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Дунд хугацааны стратеги батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ. Энэ тогтоолоор, Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратегийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлахыг Аж үйлдвэрийн сайдад даалгаж, ..

174

Хуралдааны тов