Мэдээллийг ачааллаж байна ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 02 дахь дугаарын тойм

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Зарим шүүгчийг анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай, Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг тус тус нийтэллээ. Эмхэтгэлд нийтлэгдсэн Журамд нэмэлт, ..

259

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 01 дэх дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт нийтлэгдсэн Хамтын тэтгэврийн тухай хуулийн зорилт нь нийгмийн даатгалын сангаас өндөр насны болон цэргийн алба хаасны бүрэн тэтгэвэр авагч нас барсан тохиолдолд түүний эхнэр эсхүл нөхөрт авч байсан тэтгэврийг нь үргэлжлүүлэн олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршиж ..

636

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 48 дахь дугаарын тойм

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт... Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Мөн дугаарт нийтлэгдсэн Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар, ..

237

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 47 дахь дугаарын тойм

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн өнөөдөр /2015-12-18/-ийн дугаарт.. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг холбогдох бусад хуулийн хамт нийтэллээ. Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үе шат, ..

387

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 46 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Дунд хугацааны стратеги батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ. Энэ тогтоолоор, Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратегийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлахыг Аж үйлдвэрийн сайдад даалгаж, ..

181

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2016 он/

№ Гарчиг Төрөл Огноо Дугаар Холбоос 01 Хамтын тэтгэврийн тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр №01/910/ татах 02 Нийгмийн ..

1180

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 45 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт нийтлэгдсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд оруулсан өөрчлөлтөөр эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийг баталсан байна. Тухайлбал, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт болох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний ..

151

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №44/905/

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолыг нийтэллээ Үүнээс гадна Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг ..

105

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 43 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарын эхэнд нийтлэгдсэн хуулиар, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2016-2017 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг баталжээ. Тухайлбал, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт болох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ, хэрэглээний үнийн индексийн ..

122

Хуралдааны тов