Мэдээллийг ачааллаж байна ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 27 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт нийтлэгдсэн Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн зорилт нь нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааны зарчим, удирдлага, зохион байгуулалтын эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, аж ахуйн нэгж, байгууллага нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан ..

337

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 26 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагалдаж гарсан хуулиудын хамт нийтэллээ. Энэ хуульд,” Эрчим хүчийг үр ашигтай хэрэглэх, хэмнэхтэй холбогдсон харилцааг тусгай хуулиар зохицуулна”, “бие даасан эрчим хүч үйлдвэрлэгчид ..

165

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 25 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Хууль тогтоомжийн тухай хуулийг дагалдаж гарсан хуулиудын хамт нийтэллээ. Энэ хуулийн зорилго нь хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийг санаачлах, боловсруулах ажиллагааны үндэслэл, чанарыг сайжруулах, түүнд олон нийтийн оролцоог хангах, хууль тогтоомжийн төсөлд тавих ..

157

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 24 дэх дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт нийтлэгдсэн Ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.10 дахь хэсгийг “ Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр төлөгч нь олборлож худалдсан, худалдахаар ачуулсан болон ашигласан бүх төрлийн бүтээгдэхүүнд ногдох тухайн улирлын ..

154

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 23 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Монгол Улсын Засгийн газар болон Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хоорондын Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл /II/-ийн зээлийн гэрээг соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хуулийг нийтэллээ. Мөн дугаарт нийтлэгдсэн Монгол ..

137

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 22 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт нийтлэгдсэн Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд, Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь хөрөнгө оруулалтын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах, хяналт тавих, хөрөнгө оруулалтын бодлого, хөрөнгө оруулалтад ..

109

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 21 дэх дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт нийтлэгдсэн Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуульд, “Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход сонголт хийх эрх” гэсэн зүйлийг нэмжээ. Мөн дугаарт, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт ..

110

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 20 дахь дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 05 дугаар дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолыг нийтэллээ. Энэ тогтоолоор,тухайлбал, Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн “ энэ хуулийн 23.6.1-д заасан үнэлгээ нь хоёр жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба энэ хуулийн 23.6.2-т заасан

126

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 19 дэх дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Авлигатай тэмцэх, хариуцлага, шударга ёсыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол, Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гишүүнийг чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг тус тус нийтэллээ.

87

Хуралдааны тов