"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл 1135 мэдээ

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №23/932/

2016-06-10

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 23 дахь дугаарын тойм

2016-06-10

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, гишүүний үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр томилох тухай, Зарим шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх тухай,Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргыг томилох тухай, Элчин сайдыг эгүүлэн татах, ..

"Төрийн мэдээлэл" №22/931/

2016-06-03

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 22 дахь дугаарын тойм

2016-06-03

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Хөгжлийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Турк Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай, Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай, Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №21/930/

2016-05-25

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 21 дэх дугаарын тойм

2016-05-25

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт нийтлэгдсэн Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийн зорилт нь хүн амд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах, удирдах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршиж байна. Энэ хуулиар, эмнэлгийн тусламж, ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №20/929/

2016-05-13

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 20 дахь дугаарын тойм

2016-05-13

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Хуульд, тухайлбал, "ашгийн төлөө бус боловсролын сургалтын байгууллага” гэж сургалтын үйл ажиллагаа явуулах үндсэн зорилготой, үйл ажиллагаанаасаа олсон ашгийг /орлогыг/ зөвхөн ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №19/*928/

2016-05-09

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 19 дэх дугаарын тойм

2016-05-09

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт нийтлэгдсэн Органик хүнсний тухай хуулийн зорилт нь хөдөө аж ахуйн органик үйлдвэрлэл эрхлэх, органик хүнс, тэжээл, бордоо үйлдвэрлэх, тэдгээрийг баталгаажуулах, худалдах, импортлох, органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээ хэрэглэх, сурталчлахтай холбогдсон ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №18/927/

2016-05-05

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 18 дахь дугаарын тойм

2016-05-05

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Тоон гарын үсгийн гэрчилгээг олгох талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ. Тогтоолоор,тоон гарын үсэг,түүний гэрчилгээг иргэний үнэмлэхэд суурилуулан олгох үйл ажиллагааг 2016 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тоон гарын үсгийн ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №17/926/

2016-05-03

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 17 дахь дугаарын тойм

2016-05-03

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Энэ хуульд, “Хуулиар шийдвэрлэх хугацааг тусгайлан заасан асуудлыг санаачилсан хууль санаачлагч болон Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 7.1.12-т заасан ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №16/925/

2016-04-29

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 16 дахь дугаарын тойм

2016-04-29

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт нийтлэгдсэн Засгийн газрын тогтоолоор, Аймаг, дүүрэг, сумын баяр наадам болон бүс, аймгийн хэмжээний томоохон уралдаан, тэмцээнийг 2016 оны 7 дугаар сарын 15-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулах арга хэмжээ авахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасан байна. Мөн ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №15/924/

2016-04-22

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 15 дахь дугаарын тойм

2016-04-22

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Авлигатай тэмцэх газрын даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай Улсын Их Хурлын тогтоолыг нийтлэв. Эмхэтгэлд нийтлэгдсэн Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолоор, байгаль орчны тэнцвэрт байдал, байгалийн унаган төрх