Мэдээллийг ачааллаж байна ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ /2017.05.01/

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШYYДИЙН 2017 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДРИЙН ИРЦИЙН МЭДЭЭ 11:00 цагийн байдлаар, гишүүний нэрээр: № Гишүүдийн нэр Хаашаа явсан Явах,ирэх хугацаа Гадаадад: /Улсын Их Хурлын даргын захирамжаар томилолт олгогдсон 1 ..

18

Хуралдааны тов