"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл 1501 мэдээ

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл № 26/1128/

2020-07-10

Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн № 25/1127/

2020-07-07

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 25 дугаарын тойм

2020-07-06

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт ““Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолыг нийтэллээ. Тогтоолын хавсралтад Монгол Улс 2050 он хүртэл хугацаанд хэрэгжүүлэх урт хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилго, зорилт, хүрэх үр дүн, зорилтын хүрээнд ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл № 25/1127/

2020-07-03

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл № 24/1126/

2020-06-23

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 24 дугаарын тойм

2020-06-23

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Санхүүжилтийн болон зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай, Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг тус тус нийтэлсэн. Монгол Улс, Азийн хөгжлийн банк хоорондын “Шуурхай хариу арга хэмжээ авах ..

“Төрийн мэдээлэл эмхэтгэл” № 23/1125/

2020-06-22

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 23 дугаарын тойм

2020-06-22

Энэ удаагийн эмхэтгэлд Санхүүжилтийн болон зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай болон Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль нийтэлсэн.Уг хууль батлагдсанаар шинэ коронавируст (КОВИД-19) халдвартай тэмцэхэд зориулан эрүүл мэндийн салбарт нэн шаардлагатай байгаа ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 22 дугаарын тойм

2020-06-16

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг нийтэлсэн. Шинэчлэн баталсан Монгол Улсын Их Хурлын тухай хууль нь 7 бүлэг 51 зүйлтэй бөгөөд Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлттэй холбоотой харилцааг шинээр болон өөрчлөн найруулсан. Тухайлбал, Улсын Их ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл № 22/1124/

2020-06-16

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 21 дугаарын тойм

2020-06-03

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиуд нийтлэгдсэн. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл № 21/1123/

2020-06-03

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 20 дугаарын тойм

2020-06-02

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Төрийн аудитын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга нийтлэгдсэн. 2020 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх 6 бүлэг 43 зүйлтэй уг хуульд шинээр хэд хэдэн зохицуулалтыг тусгасан байна. Тухайлбал, Төрийн аудитад хууль дээдлэх, хараат бус, бие даасан байх, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл № 20/1122/

2020-06-02

"Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл № 19/1121/

2020-05-25

"Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 19 дугаарын тойм

2020-05-25

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль нийтлэгдсэн. Уг хуулиар дараах зарчмын шинжтэй асуудлуудыг тусгажээ. Тухайлбал, Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, гэрч, хохирогчийг хамгаалах ажлыг хэрэгжүүлэхэд ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл № 18/1120/

2020-05-19

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 18 дахь дугаарын тойм

2020-05-19

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай, Эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэлсэн. Мөн Үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны 01 дүгээр дүгнэлтийн тухай, Хуулийн төсөл буцаах тухай, ..