"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл 1549 мэдээ

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 1 дугаарын тойм

2021-01-11

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Засгийн газар болон Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хооронд 2020 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр байгуулсан “Ковид-19 цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээний яаралтай тусламжийн зээл”-ийн Зээлийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны № 01(1151)

2021-01-11

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 48 дугаарын тойм

2020-12-28

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 48(1150)

2020-12-28

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 47 дугаарын тойм

2020-12-24

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн тухай, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн тухай, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 47(1149)

2020-12-24

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 46 дугаарын тойм

2020-12-15

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хууль болон “Онцгой байдлын үеийн дэмжлэг болон хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл”-ийн хамт нийтэлсэн. Монгол Улсад КОВИД19 цар тахлын тархалттай холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж буй эдийн засгийг ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 46(1148)

2020-12-15

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 45(1147)

2020-12-08

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 45 дугаарын тойм

2020-12-08

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийг Европын хөгжлийн сан болон Европын холбооны нэгдсэн төсвөөс санхүүжих төслүүдэд үйлчлэх Монгол Улсын татварын болон гаалийн зохицуулалтын тухай ерөнхий хэлэлцээрийн хамт нийтэлсэн. Монгол Улсын Засгийн газар, Европын Комисстой ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 44(1146)

2020-12-01

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 44 дугаарын тойм

2020-12-01

Монгол хэлний тухай хууль болон Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III” тогтоолд “Төрийн мэдээлэл” сэтгүүлийг 2021 оноос эхлэн хос бичгээр хэвлэж, 2023 оноос зөвхөн монгол бичгээр хэвлэх бэлтгэл хангаж, хэрэгжүүлэх;” гэж заасны дагуу Улсын Их Хурлын Тамгын ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 43 дугаарын тойм

2020-11-24

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийг Монгол Улс болон Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын зээлийн хэлэлцээрийн хамт бүрэн эхээр нь нийтэллээ. "КОВИД-19"-ын цар тахлын тархалтын эрсдэлийг хязгаарлах, бууруулах арга хэмжээг үргэлжлүүлэх, цар тахлын ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 43(1145)

2020-11-24

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 42(1144)

2020-11-17

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 42 дугаарын тойм

2020-11-17

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт “Улсын Их Хурлын гишүүнээс чөлөөлсөн тухай” Улсын Их Хурлын тогтоол болон Монгол Улсын Ерөнхийлөгч бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болсон зарим хүмүүсийг Шүүхийн ёс зүйн хорооны дарга, гишүүний албан тушаалаас чөлөөлсөн тухай зарлигийг тус тус нийтэллээ. ..

Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн 2020 оны 41 дугаарын тойм

2020-11-09

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт “Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн зарим гишүүнийг чөлөөлөх, томилох тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолыг нийтэллээ. Уг тогтоолд Засгийн газрын бүрэлдэхүүнийг шинээр байгуулсантай холбогдуулан Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс Монгол ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 41(1143)

2020-11-09