"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл 1501 мэдээ

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 34 дугаарын тойм

2020-09-14

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2021-2022 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл 2020 оны № 34(1136)

2020-09-14

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл 2020 оны № 33(1135)

2020-09-07

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 33 дугаарын тойм

2020-09-07

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Конвенц соёрхон батлах тухай хууль болон “Олон улсын гэрээнд цахим харилцааг ашиглах тухай” Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын конвенцын хамт бүрэн эхээр нийтэллээ. Цахим харилцааг ашиглах нь худалдааг хөнгөвчлөх, оролцогч талуудын шууд болон шууд бус зардлыг багасгах, хил ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл 2020 оны № 32 (1134)

2020-09-03

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 32 дугаарын тойм

2020-09-02

Энэ удаагийн дугаарт Гэрээ соёрхон батлах тухай, Санхүүгийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийг, Гэмт этгээд шилжүүлэх тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс хоорондын гэрээ, Бүгд Найрамдах Франц Улсын Засгийн газар болон Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын санхүүгийн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 31 дугаарын тойм

2020-08-21

Энэ удаагийн шинэ дугаарт Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийг Эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын засаг захиргааны онцгой бүс Макао хоорондын хэлэлцээрийн хамт нийтэлсэн. Уг хэлэлцээрт “Эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл 2020 оны № 31/1133/

2020-08-21

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 30 дугаарын тойм

2020-08-20

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийг “Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх” төслийн хамт бүрэн эхээр нь нийтэллээ. Төслийн хүрээнд “Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх“ төслийг Дэлхийн банкны санхүүжилтээр ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл 2020 оны № 30/1132/

2020-08-14

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл 2020 оны №29/1131/

2020-08-11

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 29 дугаарын тойм

2020-08-11

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг нийтэллээ. 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх уг хуулиар архив, албан хэрэг хөтлөлт нь арга зүй, зохион байгуулалтын хувьд нэгдмэл байх, архивын ашиглалт хуулийн хүрээнд нээлттэй, ..

Тусгай дугаар XIII боть

2020-07-29

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл 2020 оны № 28/1130/

2020-07-29

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 28 дугаарын тойм

2020-07-29

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хууль болон Монгол Улс болон Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хоорондын “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээрийг бүрэн эхээр нийтэлсэн. Засгийн газраас хөгжлийн төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд туслах, чадавхыг ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 27 дугаарын тойм

2020-07-21

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрт оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хууль болон Монгол Улс болон Азийн хөгжлийн банк хоорондын санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрт оруулах нэмэлт, өөрчлөлт 2019-2020 оны зээлийн төлөвлөгөөг бүрэн эхээр нийтэлсэн. Түүнчлэн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл 2020 оны № 27/1129/

2020-07-21

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 26 дугаарын тойм

2020-07-10

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Оюуны өмчийн тухай хууль нийтлэгдлээ. Уг хуулиар оюуны өмчийн эрхээр хамгаалагдах бүтээл, оюуны өмчийг хамгаалах зарчим, оюуны өмчийн байгууллагын тогтолцоо, чиг үүргийг тогтоох, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахыг дэмжихтэй холбогдсон нийтлэг харилцааг ..