"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл 1549 мэдээ

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл

Тусгай дугаар XIV боть

2021-12-07

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №45(1195)

2021-12-06

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 45 дугаарын тойм

2021-12-06

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2023-2024 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулиудыг нийтэлжээ.Мөн 2022 оны ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №44(1194)

2021-11-30

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 44 дугаарын тойм

2021-11-30

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай УИХ-ын тогтоолыг нийтэлжээ. Тус тогтоолоор Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Дамбын Батлут, Жаргалтулгын Эрдэнэбат нарыг Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн дэд хорооны, Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Гонгорын Дамдинням, Лхагвын Мөнхбаатар ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №43(1193)

2021-11-22

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 43 дугаарын тойм

2021-11-22

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай” Улсын Их Хурлын 2010 оны 32 дугаар тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай УИХ-ын тогтоолыг нийтэлжээ.“Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай” Монгол Улсын Их

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №42(1192)

2021-11-16

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 42 дугаарын тойм

2021-11-15

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулиудыг нийтэлжээ.Аймгийн төвөөс бусад суманд тасралтгүй тав болон түүнээс дээш жил ажиллаж байгаа онцгой байдлын байгууллагын алба хаагч, шүүхийн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №41(1191)

2021-11-08

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 41 дугаарын тойм

2021-11-08

Эмхэтгэлийн 41 дэх дугаарт Гэрээ соёрхон батлах тухай хуулийг нийтэлжээ. Энэ хуулиар Цөмийн зэвсгийг хориглох тухай гэрээ олон улсын гэрээг соёрхон баталсан бөгөөд тус гэрээнд нэгдсэнээр Оролцогч улс бүр хэзээ ч, ямар ч нөхцөлд цөмийн зэвсэг, эсхүл цөмийн бусад төрлийн тэсрэх төхөөрөмж боловсруулах,

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №40(1190)

2021-11-02

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 40 дугаарын тойм

2021-11-01

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийг нийтэлжээ. Энэ хуулиар Монгол Улс болон Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон баталсан бөгөөд КОВИД-19-ийн эсрэг вакцинжуулалтын арга хэмжээ төслийг энэ зээлээр санхүүжүүлэх юм байна ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 39 дугаарын тойм

2021-10-25

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Их Хурлаас албан тушаалтныг томилохтой холбогдуулан томилгооны сонсгол зохион байгуулах журам батлах тухай УИХ-ын тогтоолыг нийтэллээ.Улсын Их Хурлын үндсэн зорилт нь ард түмний төлөөллийн дээд байгууллагын хувьд ард түмний засаглах эрхийг хангах явдал юм. ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №39(1189)

2021-10-25

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №38(1188)

2021-10-15

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 38 дугаарын тойм

2021-10-15

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Шүүгчийн албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай, Зарим хүмүүсийг анхан шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай, Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигуудыг нийтэлжээ.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Монгол хүний оюун ухааны ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №37(1187)

2021-10-11