"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл 1433 мэдээ

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 45(1147)

2020-12-08

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 45 дугаарын тойм

2020-12-08

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийг Европын хөгжлийн сан болон Европын холбооны нэгдсэн төсвөөс санхүүжих төслүүдэд үйлчлэх Монгол Улсын татварын болон гаалийн зохицуулалтын тухай ерөнхий хэлэлцээрийн хамт нийтэлсэн. Монгол Улсын Засгийн газар, Европын Комисстой ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 44(1146)

2020-12-01

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 44 дугаарын тойм

2020-12-01

Монгол хэлний тухай хууль болон Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III” тогтоолд “Төрийн мэдээлэл” сэтгүүлийг 2021 оноос эхлэн хос бичгээр хэвлэж, 2023 оноос зөвхөн монгол бичгээр хэвлэх бэлтгэл хангаж, хэрэгжүүлэх;” гэж заасны дагуу Улсын Их Хурлын Тамгын ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 43 дугаарын тойм

2020-11-24

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийг Монгол Улс болон Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын зээлийн хэлэлцээрийн хамт бүрэн эхээр нь нийтэллээ. "КОВИД-19"-ын цар тахлын тархалтын эрсдэлийг хязгаарлах, бууруулах арга хэмжээг үргэлжлүүлэх, цар тахлын ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 43(1145)

2020-11-24

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 42(1144)

2020-11-17

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 42 дугаарын тойм

2020-11-17

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт “Улсын Их Хурлын гишүүнээс чөлөөлсөн тухай” Улсын Их Хурлын тогтоол болон Монгол Улсын Ерөнхийлөгч бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болсон зарим хүмүүсийг Шүүхийн ёс зүйн хорооны дарга, гишүүний албан тушаалаас чөлөөлсөн тухай зарлигийг тус тус нийтэллээ. ..

Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн 2020 оны 41 дугаарын тойм

2020-11-09

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт “Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн зарим гишүүнийг чөлөөлөх, томилох тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолыг нийтэллээ. Уг тогтоолд Засгийн газрын бүрэлдэхүүнийг шинээр байгуулсантай холбогдуулан Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс Монгол ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 41(1143)

2020-11-09

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 40(1142)

2020-11-02

Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 40 дугаарын тойм

2020-11-02

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн зарим хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийн хууль санаачлагч нь өөрчлөгдсөн, зарим төслийн талаар шинээр байгуулагдсан Засгийн газрын саналыг авах шаардлагатай тул “Зарим хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төсөл буцаах ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 39(1141)

2020-10-26

Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 39 дугаарын тойм

2020-10-26

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Конвенц соёрхон батлах тухай хуулийг Америкийн улсуудын байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 23 дугаар чуулганаар баталж, хүчин төгөлдөр болсон “Эрүүгийн ял шийтгэлийг гадаад улсад эдлүүлэх тухай Америкийн улсууд хоорондын конвенц”-ын хамт нийтэллээ. Уг конвенцод Америкийн

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 38(1140)

2020-10-19

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 38 дугаарын тойм

2020-10-19

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт нийцүүлсэн “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг Улсын Их Хурлын тогтоолыг хавсралтын хамт нийтэллээ. Уг тогтоолыг “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 37(1139)

2020-10-12

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 37 дугаарын тойм

2020-10-12

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Чех Улс хооронд байгуулсан “Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Чех Улс хоорондын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хууль, хэлэлцээрийн хамт нийтэллээ. Уг хууль нь Бүгд Найрамдах Чех Улсад ажиллаж, амьдарч байгаа