"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл 1501 мэдээ

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 31 дугаарын тойм

2021-08-23

Эмхэтгэлийн энэ дугаарт Хөдөлмөрийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/-ийн хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хууль, тогтоолын хамт нийтлэв. Хуулиар хөдөлмөрийн харилцааны зарчим, суурь хэм хэмжээг тогтоож, уг харилцаанд оролцогч талуудын үндсэн эрх, үүргийг тодорхойлж, тэдгээрийн хоорондын зохистой тэнцвэрт ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №31(1181)

2021-08-23

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №30(1180)

2021-08-18

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 30 дугаарын тойм

2021-08-12

Эмхэтгэлийн энэ дугаарт Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулиудыг нийтэлсэн. Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн хамгаалалтын олон улсын гэрээ, конвенц, Дэлхийн Оюуны Өмчийн байгууллагаас гаргасан заавар, зөвлөмж болон бусад улс ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 29 дугаарын тойм

2021-08-06

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны № 29(1179)

2021-08-06

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны № 28 (1178)

2021-07-29

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 28 дугаарын тойм

2021-07-26

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Тус хуулиар газрын тосны дайвар бүтээгдэхүүнд онцгой албан татвар ногдуулснаар хуурамч шатахуун үйлдвэрлэн, борлуулж байгаль орчин, иргэдийн эрүүл мэнд, эдийн засаг, бизнесийн орчинд ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны № 27 (1177)

2021-07-20

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 27 дугаарын тойм

2021-07-19

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулиудын хамт нийтэллээ. Тус хууль /Шинэчилсэн найруулга/-аар Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлийн зохистой хөгжлийг ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 26 дугаарын тойм

2021-07-07

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Уг хуулиар хуулийн дагаж мөрдөх хугацааг 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 25 дугаарын тойм

2021-07-07

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Улсын Их Хурлын тогтоолуудыг нийтлэв. Тухайлбал, тогтоолуудаар Нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн асуудал эрхэлсэн түр хороог байгуулахын зэрэгцээ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслолын журмыг шинэчлэн баталсан. "Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны № 26(1176)

2021-07-06

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны № 25(1175)

2021-07-05

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны № 24(1174)

2021-07-02

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 24 дугаарын тойм

2021-06-28

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх тухай болон Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудыг нийтэллээ. Тухайлбал, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны № 23(1173)

2021-06-24

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 23 дугаарын тойм

2021-06-21

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улс болон Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулсан “Шуурхай хариу арга хэмжээ авах санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрт оруулах нэмэлт, өөрчлөлт”-ийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсан хуулийг олон улсын гэрээний хамт нийтэллээ. Хөтөлбөрт ..