"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл 1501 мэдээ

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 40 дугаарын тойм

2021-11-01

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийг нийтэлжээ. Энэ хуулиар Монгол Улс болон Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон баталсан бөгөөд КОВИД-19-ийн эсрэг вакцинжуулалтын арга хэмжээ төслийг энэ зээлээр санхүүжүүлэх юм байна ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 39 дугаарын тойм

2021-10-25

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Их Хурлаас албан тушаалтныг томилохтой холбогдуулан томилгооны сонсгол зохион байгуулах журам батлах тухай УИХ-ын тогтоолыг нийтэллээ.Улсын Их Хурлын үндсэн зорилт нь ард түмний төлөөллийн дээд байгууллагын хувьд ард түмний засаглах эрхийг хангах явдал юм. ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №39(1189)

2021-10-25

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №38(1188)

2021-10-15

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 38 дугаарын тойм

2021-10-15

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Шүүгчийн албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай, Зарим хүмүүсийг анхан шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай, Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигуудыг нийтэлжээ.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Монгол хүний оюун ухааны ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №37(1187)

2021-10-11

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 37 дугаарын тойм

2021-10-08

Эмхэтгэлийн 2021 оны 37 дугаарт Зарлигт өөрчлөлт оруулах тухай, Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигуудыг нийтэлжээ.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 785 дугаар шийдвэрийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 2 ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №36(1186)

2021-09-29

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 36 дугаарын тойм

2021-09-28

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Засгийн газрын “Журам батлах тухай”, “Дүрэм шинэчлэн батлах, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай” тогтоолуудыг нийтэллээ. Тухайлбал, “Шүүхийн зарим төрлийн шийдвэрийг гүйцэтгэхэд хувийн өмчит хуулийн этгээдийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 35 дугаарын тойм

2021-09-21

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай (Шинэчилсэн найруулга) хууль болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулиудыг нийтэлсэн. Уг хуулийн зорилт нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт болон Монгол Улсын Засаг захиргаа, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №35(1185)

2021-09-20

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 34 дугаарын тойм

2021-09-14

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Патентын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг нийтэллээ. 9 бүлэг, 56 зүйлтэй шинэчилсэн найруулгын хүрээнд дараах шинэлэг зохицуулалтыг нэмж тусгасан байна. Тухайлбал, Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №34(1184)

2021-09-13

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №34(1184)

2021-09-10

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №33(1183)

2021-09-06

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 33 дугаарын тойм

2021-09-03

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Кино урлагийг дэмжих тухай хуулийг хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хууль, тогтоолын хамт нийтлэв. Энэ хуулийн зорилт нь кино үйлдвэрлэх үйл ажиллагаатай холбоотой эрх зүйн үндсийг бүрдүүлж, Монгол Улсад кино бүтээх таатай орчныг бий болгох, кино урлагийг хөгжүүлэхэд төрөөс ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №32(1182)

2021-09-01

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 32 дугаарын тойм

2021-09-01

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Соёлын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хууль, тогтоолын хамт нийтлэв. Соёлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад бодлогын шинжтэй зохицуулалтуудыг шинээр тусгажээ. Тухайлбал, Төрөөс тусгайлан дэмжих соёлын үйл ажиллагааны ..