"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл 1329 мэдээ

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл № 03 /1105/

2020-01-24

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 03 дугаарын тойм

2020-01-24

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлд Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр, зээлийн болон төслийн гэрээ соёрхон батлах тухай, Гэрээ соёрхон батлах тухай, Санхүүгийн хамтын ажиллагааны ерөнхий хөтөлбөрийн тухай хэлэлцээрийн нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулиудыг нийтэлжээ. Мөн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2019 он/

2020-01-20

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2019 он/ № Гарчиг Төрөл Огноо Дугаар Холбоос 1 Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр №01 /1054/

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл № 02 /1104/

2020-01-17

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 02 дугаарын тойм

2020-01-17

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай, Конвенцын нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай, Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагын дүрмийн 38 дугаар зүйлд оруулсан нэмэлтийг соёрхон батлах тухай, Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл № 01 /1103/

2020-01-10

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 01 дугаарын тойм

2020-01-08

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны эхний дугаарт Гэрээ соёрхон батлах тухай, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулиудыг нийтэлжээ. Гэрээ соёрхон батлах тухай хуулиар Улаанбаатар хотод 2019 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл № 49 /1102/

2019-12-31

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2019 оны 49 дугаарын тойм

2019-12-31

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2019 оны отгон дугаарт Өмгөөллийн тухай болон энэхүү хуулийн хамт батлагдан гарсан хуулиудыг нийтэлжээ. Иргэдийн хууль зүйн туслалцаа авах, өөрөө өөрийгөө өмгөөлөх эрхийг хангах, өмгөөлөгч, өмгөөлөгчдийн мэргэжлийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын эрх ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл № 48 /1101/

2019-12-20

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2019 оны 48 дугаарын тойм

2019-12-20

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2019 оны 48 дахь дугаарт Засгийн газрын тусгай сангийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийг нийтэлжээ. Засгийн газрын тусгай сангийн төрлийг тогтоож, эдгээр санг бүрдүүлэх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл № 47 /1100/

2019-12-16

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2019 оны 47 дугаарын тойм

2019-12-16

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2021-2022 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл № 46 /1099/

2019-12-09

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2019 оны 46 дугаарын тойм

2019-12-09

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай, Монголбанкны Ерөнхийлөгчөөр томилох тухай, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргыг нөхөн томилох тухай, Оюу толгой ордын ашиглалтад ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл № 45 /1098/

2019-11-28

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2019 оны 45 дугаарын тойм

2019-11-28

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийг нийтэлжээ. Монгол Улсын Үндсэн хууль 70 зүйлтэй бөгөөд түүний 19 зүйл, 36 заалтад өөрчлөлт орсон юм. ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл № 44 /1097/

2019-11-22