"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл 1549 мэдээ

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 40(1142)

2020-11-02

Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 40 дугаарын тойм

2020-11-02

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн зарим хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийн хууль санаачлагч нь өөрчлөгдсөн, зарим төслийн талаар шинээр байгуулагдсан Засгийн газрын саналыг авах шаардлагатай тул “Зарим хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төсөл буцаах ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 39(1141)

2020-10-26

Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 39 дугаарын тойм

2020-10-26

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Конвенц соёрхон батлах тухай хуулийг Америкийн улсуудын байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 23 дугаар чуулганаар баталж, хүчин төгөлдөр болсон “Эрүүгийн ял шийтгэлийг гадаад улсад эдлүүлэх тухай Америкийн улсууд хоорондын конвенц”-ын хамт нийтэллээ. Уг конвенцод Америкийн

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 38(1140)

2020-10-19

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 38 дугаарын тойм

2020-10-19

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт нийцүүлсэн “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг Улсын Их Хурлын тогтоолыг хавсралтын хамт нийтэллээ. Уг тогтоолыг “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны № 37(1139)

2020-10-12

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 37 дугаарын тойм

2020-10-12

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Чех Улс хооронд байгуулсан “Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Чех Улс хоорондын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хууль, хэлэлцээрийн хамт нийтэллээ. Уг хууль нь Бүгд Найрамдах Чех Улсад ажиллаж, амьдарч байгаа

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 36 дугаарын тойм

2020-09-30

Эмхэтгэлийн энэ дугаарт “Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолыг нийтэллээ. Монгол Улс зах зээлийн эдийн засагт шилжсэнээс хойш анх удаа хөгжлийн тэргүүлэх зорилт, үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээгээ 5 жилээр ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл 2020 оны 36(1138)

2020-09-30

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл 2020 оны № 35(1137)

2020-09-21

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 35 дугаарын тойм

2020-09-21

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Засгийн газар, Уур амьсгалын ногоон сан хооронд байгуулсан “Хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Уур амьсгалын ногоон сан хоорондын хэлэлцээр”-ийг соёрхон баталсан тухай хууль,хэлэлцээрийг бүрэн эхээр нь нийтлэв. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 34 дугаарын тойм

2020-09-14

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2021-2022 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл 2020 оны № 34(1136)

2020-09-14

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл 2020 оны № 33(1135)

2020-09-07

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 33 дугаарын тойм

2020-09-07

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Конвенц соёрхон батлах тухай хууль болон “Олон улсын гэрээнд цахим харилцааг ашиглах тухай” Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын конвенцын хамт бүрэн эхээр нийтэллээ. Цахим харилцааг ашиглах нь худалдааг хөнгөвчлөх, оролцогч талуудын шууд болон шууд бус зардлыг багасгах, хил ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл 2020 оны № 32 (1134)

2020-09-03

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 32 дугаарын тойм

2020-09-02

Энэ удаагийн дугаарт Гэрээ соёрхон батлах тухай, Санхүүгийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийг, Гэмт этгээд шилжүүлэх тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс хоорондын гэрээ, Бүгд Найрамдах Франц Улсын Засгийн газар болон Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын санхүүгийн ..