"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл 1490 мэдээ

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №43(1193)

2021-11-22

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 43 дугаарын тойм

2021-11-22

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай” Улсын Их Хурлын 2010 оны 32 дугаар тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай УИХ-ын тогтоолыг нийтэлжээ.“Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай” Монгол Улсын Их

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №42(1192)

2021-11-16

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 42 дугаарын тойм

2021-11-15

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулиудыг нийтэлжээ.Аймгийн төвөөс бусад суманд тасралтгүй тав болон түүнээс дээш жил ажиллаж байгаа онцгой байдлын байгууллагын алба хаагч, шүүхийн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №41(1191)

2021-11-08

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 41 дугаарын тойм

2021-11-08

Эмхэтгэлийн 41 дэх дугаарт Гэрээ соёрхон батлах тухай хуулийг нийтэлжээ. Энэ хуулиар Цөмийн зэвсгийг хориглох тухай гэрээ олон улсын гэрээг соёрхон баталсан бөгөөд тус гэрээнд нэгдсэнээр Оролцогч улс бүр хэзээ ч, ямар ч нөхцөлд цөмийн зэвсэг, эсхүл цөмийн бусад төрлийн тэсрэх төхөөрөмж боловсруулах,

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №40(1190)

2021-11-02

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 40 дугаарын тойм

2021-11-01

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийг нийтэлжээ. Энэ хуулиар Монгол Улс болон Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон баталсан бөгөөд КОВИД-19-ийн эсрэг вакцинжуулалтын арга хэмжээ төслийг энэ зээлээр санхүүжүүлэх юм байна ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 39 дугаарын тойм

2021-10-25

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Их Хурлаас албан тушаалтныг томилохтой холбогдуулан томилгооны сонсгол зохион байгуулах журам батлах тухай УИХ-ын тогтоолыг нийтэллээ.Улсын Их Хурлын үндсэн зорилт нь ард түмний төлөөллийн дээд байгууллагын хувьд ард түмний засаглах эрхийг хангах явдал юм. ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №39(1189)

2021-10-25

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №38(1188)

2021-10-15

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 38 дугаарын тойм

2021-10-15

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Шүүгчийн албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай, Зарим хүмүүсийг анхан шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай, Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигуудыг нийтэлжээ.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Монгол хүний оюун ухааны ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №37(1187)

2021-10-11

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 37 дугаарын тойм

2021-10-08

Эмхэтгэлийн 2021 оны 37 дугаарт Зарлигт өөрчлөлт оруулах тухай, Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигуудыг нийтэлжээ.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 785 дугаар шийдвэрийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 2 ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №36(1186)

2021-09-29

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 36 дугаарын тойм

2021-09-28

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Засгийн газрын “Журам батлах тухай”, “Дүрэм шинэчлэн батлах, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай” тогтоолуудыг нийтэллээ. Тухайлбал, “Шүүхийн зарим төрлийн шийдвэрийг гүйцэтгэхэд хувийн өмчит хуулийн этгээдийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 35 дугаарын тойм

2021-09-21

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай (Шинэчилсэн найруулга) хууль болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулиудыг нийтэлсэн. Уг хуулийн зорилт нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт болон Монгол Улсын Засаг захиргаа, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны №35(1185)

2021-09-20