Хуралдааны тов 228 мэдээ

Хуралдааны тов

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал 2022.07.04-07.06

2022-07-01

Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн2022.07.01-ний өдрийн хурлаар батлав.УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 2022 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 04-НӨӨС 06-НЫ ӨДРИЙН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ, ДАРААЛАЛДАВАА ГАРАГ /2022.07.04/ЦАГНЭГ.НАМЫН БҮЛГИЙН ХУРАЛДААНХААНА10.00Улсын Их Хурал дахь Монгол ..

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал 2022.06.27-07.01

2022-06-24

Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх Зөвлөлөөс шийдвэрлэснээр 2022.06.30-ны өдөр шинэчлэв.УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 2022 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 27-НООС 7 ДУГААР САРЫН 01-НИЙӨДРИЙН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ, ДАРААЛАЛДАВАА ГАРАГ /2022.06.27/ЦАГНЭГ.НАМЫН БҮЛГИЙН ХУРАЛДААНХААНА10.00Улсын ..

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал 2022.06.20-06.24

2022-06-17

Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн2022.06.17-ны өдрийн хурлаар батлав.УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 2022 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 20-НООС 24-НИЙӨДРИЙН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ, ДАРААЛАЛДАВАА ГАРАГ /2022.06.20/ЦАГНЭГ.АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХУРАЛДААНХААНА14.00Монгол Улсын Засгийн газраас ..

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал 2022.06.13-06.17

2022-06-10

Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн2022.06.10-ны өдрийн хурлаар батлав.УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 2022 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 13-НААС 17-НЫӨДРИЙН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ, ДАРААЛАЛДАВАА ГАРАГ /2022.06.13/ЦАГНЭГ.НАМЫН БҮЛГИЙН ХУРАЛДААНХААНА10.00Улсын Их Хурал дахь Монгол ..

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал 2022.06.06-06.10

2022-06-03

Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн2022.06.03-ны өдрийн хурлаар батлав. /2022.06.06-ны өдөр шинэчлэв/УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 2022 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 06-НААС 10-НЫӨДРИЙН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ, ДАРААЛАЛДАВАА ГАРАГ /2022.06.06/ЦАГНЭГ.НАМЫН БҮЛГИЙН ХУРАЛДААНХААНА10 ..

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал 2022.05.30-06.03

2022-05-27

Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн2022.05.27-ны өдрийн хурлаар батлав.УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 2022 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 30-НААС 06 ДУГААР САРЫН 03-НЫӨДРИЙН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ, ДАРААЛАЛДАВАА ГАРАГ /2022.05.30/ЦАГНЭГ.НАМЫН БҮЛГИЙН ХУРАЛДААНХААНА10.00Улсын Их Хурал

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал 2022.05.23-05.27

2022-05-20

Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн2022.05.20-ны өдрийн хурлаар батлав.УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 2022 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 23-НААС 27-НЫӨДРИЙН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ, ДАРААЛАЛДАВАА ГАРАГ /2022.05.23/ЦАГНЭГ.НАМЫН БҮЛГИЙН ХУРАЛДААНХААНА10.00Улсын Их Хурал дахь Монгол ..

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал 2022.05.16-05.20

2022-05-13

Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн2022.05.13-ны өдрийн хурлаар батлав. УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 2022 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 16-НААС 20-НЫӨДРИЙН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ, ДАРААЛАЛ ДАВАА ГАРАГ /2022.05.16/ ЦАГ НЭГ.НАМЫН БҮЛГИЙН ХУРАЛДААН ХААНА

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал 2022.05.09-05.13

2022-05-06

Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн2022.05.06-ны өдрийн хурлаар батлав.УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 2022 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 09-НӨӨС 13-НЫ ӨДРИЙН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ, ДАРААЛАЛДАВАА ГАРАГ /2022.05.09/ЦАГНЭГ.НАМЫН БҮЛГИЙН ХУРАЛДААНХААНА10.00Улсын Их Хурал дахь Ардчилсан ..

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал 2022.05.02-05.06

2022-04-29

Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн2022.04.29-ний өдрийн хурлаар батлав.УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 2022 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 02-НООС 06-НЫ ӨДРИЙН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ, ДАРААЛАЛДАВАА ГАРАГ /2022.05.02/ЦАГНЭГ.НАМЫН БҮЛГИЙН ХУРАЛДААНХААНА10.00Улсын Их Хурал дахь Монгол ..

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал 2022.04.25-04.29

2022-04-22

Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн2022.04.28-ны өдрийн хурлаар шинэчлэн батлав.УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 2022 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НААС 29-НИЙ ӨДРИЙН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ, ДАРААЛАЛДАВАА ГАРАГ /2022.04.25/ЦАГНЭГ.НАМЫН БҮЛГИЙН ХУРАЛДААНХААНА10.00Улсын Их Хурал дахь ..

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал 2022.04.18-04.22

2022-04-15

Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн2022.04.15-ны өдрийн хурлаар батлав.УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 2022 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 18-НААС 22-НЫ ӨДРИЙН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ, ДАРААЛАЛДАВАА ГАРАГ /2022.04.18/ЦАГНЭГ.НАМЫН БҮЛГИЙН ХУРАЛДААНХААНА10.00Улсын Их Хурал дахь Монгол ..

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал 2022.04.11-04.15

2022-04-08

Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн2022.04.08-ны өдрийн хурлаар батлав.УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 2022 ОНЫ04 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НЭЭС 15-НЫ ӨДРИЙН ХУРАЛДААНААРХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ, ДАРААЛАЛДАВАА ГАРАГ /2022.04.11/ЦАГНЭГ.НАМЫН БҮЛГИЙН ХУРАЛДААНХААНА10.00Улсын Их Хурал дахь Монгол Ардын

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал 2022.04.04-04.08

2022-04-01

Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн2022.04.01-ний өдрийн хурлаар батлав.УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 2022 ОНЫ04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НӨӨС 08-НЫ ӨДРИЙН ХУРАЛДААНААРХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ, ДАРААЛАЛДАВАА ГАРАГ /2022.04.04/ЦАГНЭГ.НАМЫН БҮЛГИЙН ХУРАЛДААНХААНА10.00Улсын Их Хурал дахь Монгол ..

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал 2022.03.28-04.01

2022-03-25

Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн2022.03.25-ны өдрийн хурлаар батлав.УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 2022 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 28-НААС 04 ДҮГЭЭР САРЫН 01-НИЙ ӨДРИЙН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ, ДАРААЛАЛДАВАА ГАРАГ /2022.03.28/ЦАГНЭГ.НАМЫН БҮЛГИЙН ХУРАЛДААНХААНА10.00Улсын Их ..

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал 2022.03.21-03.25

2022-03-18

Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн2022.03.18-ны өдрийн хурлаар батлавУЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 2022 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 21-НЭЭС 25-НЫ ӨДРИЙН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ, ДАРААЛАЛДАВАА ГАРАГ /2022.03.21/ЦАГНЭГ.НАМЫН БҮЛГИЙН ХУРАЛДААНХААНА10.00Улсын Их Хурал дахь Монгол ..

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал 2022.03.14-03.18

2022-03-11

Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн2022.03.11-ний өдрийн хурлаар батлав.УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 2022 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 14-НӨӨС 18-НЫ ӨДРҮҮДИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ, БАЙНГЫН, ТҮР ХОРОО, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛОН ЧУУЛГАНЫ НЭГДСЭН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ, ДАРААЛАЛДАВАА ГАРАГ /2022.03 ..

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ЭЭЛЖИТ БУС ЧУУЛГАН: Хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал 2022.01.28-02.01

2022-01-28

Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн2022.01.28-ны өдрийн хурлаар батлав.УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ЭЭЛЖИТ БУС ЧУУЛГАНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НААС 2 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДРҮҮДИЙН НАМЫН БҮЛЭГ, БАЙНГЫН, ДЭД ХОРООНЫ БОЛОН ЧУУЛГАНЫ НЭГДСЭН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ, ДАРААЛАЛ/Жич: Хуралдаанд ..