Монгол Улсын Их Хурлын гишүүд - Намын харъяаллаар Монгол Ардын Нам