Монгол Улсын Их Хурлын гишүүд - Байнгын хороодоор Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо