Монгол Улсын Их Хурлын гишүүд - Байнгын хороодоор Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хороо