ЖИГЖИДИЙН БАТЖАРГАЛ
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн


Төгссөн сургууль, мэргэжил
1986 онд
Төв аймгийн Зуунмод сумын 2 дугаар дунд сургууль
1990 онд
МУИС, банкны эдийн засагч
1996 онд
Удирдлагын академи, төрийн удирдлагын менежер
Ажилласан байдал
1990-1991 онд
Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын Хаан банканд эдийн засагч
1991-1992 онд
Баян-Өнжүүл сумын АДХГЗ-нд орлогч дарга
1992-1994 онд
Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын орлогч
1994-1996 онд
Баян-Өнжүүл сумын ЗДТГ-т байгаль орчны хяналтын байцаагч
1996-2000 онд
Баян-Өнжүүл сумын ИТХ-ын дарга
2002-2012 онд
Төв аймгийн ИТХ-ын дарга
2012-2016 онд
Аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
2016-2020 онд
Төв аймгийн Засаг дарга
2020 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
Шагнал
2008 онд
Алтан гадас одон
2006 онд
Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойн медаль