Мэдээллийг ачааллаж байна ..

Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийн дэд ажлын хэсгийн хуралдааны тойм /2017.12.05/

Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий дэд ажлын хэсгийн хуралдааны тойм /2017.12.05/ Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 03 ..

71

Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийн дэд ажлын хэсгийн хуралдааны тойм /2017.11.28/

Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 03 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын чуулганы болон Байнгын хорооны хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын дэд хэсгийн хурал 2017 оны 11 дүгээр

70

Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийн дэд ажлын хэсгийн хуралдааны тойм 2017.04.18

Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын дэд хэсгийн хуралдааны тойм /2017.04.18/ Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 03 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан Малын ..

57

Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийн дэд ажлын хэсгийн хуралдааны тойм 2017.04.19

Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын дэд хэсгийн хуралдааны тойм /2017.04.19/ Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 03 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан Малын ..

53

Хог хаягдлын тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийн хуралдааны тойм/2017.04.14/

ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ БОЛОН ХАМТ ӨРГӨН МЭДҮҮЛСЭН БУСАД ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ /2017.04.14/ Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны 2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 01 тоот тогтоолоор байгуулагдсан Хог хаягдлын тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад ..

109

Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийн дэд ажлын хэсгийн хуралдааны тойм 2017.03.29

Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын дэд хэсгийн хуралдааны тойм /2017.03.29/Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-нийөдрийн 03 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан Малын генетик нөөцийн тухай хуулийнтөслийг Улсын Их ..

79

БОХХААБХ-ны Ажлын хэсгийн хуралдааны тойм /Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийн/ 2016.5.10/

Байнгын хорооны 2016 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаар 2015 оны 11 дүгээр сарын 03-ний өдрийн Байнгын хорооны 13 дугаар тогтоолоор байгуулсан Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны холбогдох шатны хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын ..

129

БОХХААБХ-ны Ажлын хэсгийн хуралдааны тойм /Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийн / 2016.5.03/

Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийн хуралдааны тойм /2016.5.03/ Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны 2015 оны 11 дүгээр сарын 03-ний өдрийн 13 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн ..

121

БОХХААБХ-ны Ажлын дэд хэсгийн хуралдааны тойм /Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийн / 2016.5.02/

Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын дэд хэсгийн хуралдааны тойм /2016.05.02/ Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны 2015 оны 11 дүгээр сарын 03-ний өдрийн 13 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн

81

Хуралдааны тов