Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл 293 мэдээ

Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2018.05.01/

2018-05-01

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /МЯГМАР ГАРАГ.2018.4.24/

2018-04-24

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2018.4.10/

2018-04-10

НББСШУБХ /БААСАН ГАРАГ 2018.02.02/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-02-02

НББСШУБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2018.01.31/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-31

НББСШУБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2017.01.16/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-16

НББСШУБХ /ПҮРЭВ ГАРАГ 2018.01.11/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-11

НББСШУБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2017.12.26/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-10

НББСШУБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2018.01.09/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-09

НББСШУБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2017.12.19/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-08

НББСШУБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2017.12.13/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-12-15

НББСШУБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2017.11.07/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-11-07

НББСШУБХ /БААСАН ГАРАГ 2017.11.03/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-11-03

НББСШУБХ /ПҮРЭВ ГАРАГ 2017.07.06/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-07-06

НББСШУБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2017.07.05/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-07-05

НББСШУБХ /БААСАН ГАРАГ 2017.06.30/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-06-30

НББСШУБХ /ПҮРЭВ ГАРАГ 2017.06.29/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-06-29

НББСШУБХ /ПҮРЭВ ГАРАГ 2017.06.08/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-06-08