“ТМ“ эмхэтгэлийн тойм 392 мэдээ

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн тойм

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 36 дахь дугаарын тойм

2012-09-28

Өнөөдөр хэвлэгдэн гарч буй “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Шүүхийн захиргааны хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “ Шүүхийн захиргааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 35 дахь дугаарын тойм

2012-09-21

УИХ-ын Тамгын газраас эрхлэн долоо хоног тутам гаргадаг “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, “Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай” хуулийг нийтэллээ. Өөрөөс нь үл хамаарах шалтгаанаар ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 35 дахь дугаарын тойм

2012-09-21

УИХ-ын Тамгын газраас эрхлэн долоо хоног тутам гаргадаг “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, “Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай” хуулийг нийтэллээ. Өөрөөс нь үл хамаарах шалтгаанаар 1990-1995 оны хооронд ажил, хөдөлмөр эрхлээгүй буюу эрхлэх боломжгүй ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 34 дэх дугаарын тойм

2012-09-14

Эмхтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор баталсан “Хатан Туул” хөтөлбөрийг 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 1 үе шатны төлөвлөгөөний хамт нийтэллээ.Туул голын усны нөөцийг хамгаалах, нэмэгдүүлэх, бохирдлыг бууруулах чиглэлээр дунд хугацаанд боломжит бүх арга ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2012 оны 33 дахь дугаарын тойм

2012-09-07

Улсын Их Хурлын Тамгын газраас эрхлэн гаргадаг “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Засгийн газрын бүтцэд ажиллах ерөнхий чиг үүргийн болон чиглэлийн яамд , Засгийн газрын бүрэлдэхүүнийг тогтоосон Монгол Улсын хуулийг тус тус нийтэллээ. Үүний хамт Засгийн газрын бүтцэд ямар яамд

“Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 2012 оны 33 дахь дугаарын тойм

2012-09-07

Улсын Их Хурлын Тамгын газраас эрхлэн гаргадаг “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Засгийн газрын бүтцэд ажиллах ерөнхий чиг үүргийн болон чиглэлийн яамд , Засгийн газрын бүрэлдэхүүнийг тогтоосон Монгол Улсын хуулийг тус тус нийтэллээ. Үүний хамт Засгийн газрын бүтцэд ямар яамд ..

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн 2012 оны 32 дугаарын тойм

2012-08-28

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Улсын Их Хурлын гишүүн Ч.Улааныг Монгол Улсын Их Хурлын Дэд даргаар сонгох тухай , Улсын Их Хурлын гишүүн З.Баянсэлэнгэгийг Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны, Ш.Түвдэндоржийг Хууль зүйн байнгын хорооны даргаар сонгох тухай, Улсын Их Хурлын гишүүн Н ..

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн 2012 оны 31 дугаарын тойм

2012-08-21

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монгол улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хуулийг нийтэллээ. Уг хуулинд шинээр байгуулагдсан УИХ-ын Өргөдлийн байнгын хорооны талаар тусгасан байна. Иргэд, байгууллагын зүгээс Улсын Их Хурал, түүний Байнгын болон дэд, түр хороо, ..

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн 2012 оны 31 дугаарын тойм

2012-08-21

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монгол улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хуулийг нийтэллээ. Уг хуулинд шинээр байгуулагдсан УИХ-ын Өргөдлийн байнгын хорооны талаар тусгасан байна. Иргэд, байгууллагын зүгээс Улсын Их Хурал, түүний Байнгын болон дэд, түр хороо

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн 2012 оны 30 дугаарын тойм

2012-08-14

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолууд нийтлэгдлээ. Эрдэнэс МГЛ” ХХК-ийн дүрмийг батлах, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг томилох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын тусгай зөвшөөрөл

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн 2012 оны 30 дугаарын тойм

2012-08-14

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолууд нийтлэгдлээ. Эрдэнэс МГЛ” ХХК-ийн дүрмийг батлах, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг томилох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ..

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн 2012 оны 29 дугаарын тойм

2012-08-10

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганаар баталсан Монгол Улсын Их Хурлын гишүүдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай болон Монгол Улсын Их Хурлын даргыг сонгох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолыг нийтэллээ. Мөн анхдугаар чуулганыг товлон зарлах тухай болон Зарим хүмүүсийг ..

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн 2012 оны 29 дугаарын тойм

2012-08-07

Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганаар баталсан Монгол Улсын Их Хурлын гишүүдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай болон Монгол Улсын Их Хурлын даргыг сонгох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолыг, мөн анхдугаар чуулганыг товлон зарлах тухай болон зарим

Төрийн мэдээлэл №10-11/14-42

1995-10-01