“ТМ“ эмхэтгэлийн тойм 331 мэдээ

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн тойм

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 45 дахь дугаарын тойм

2012-12-04

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2013 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2014-2015 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ.Энэ хуулиар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ, хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин, нэгдсэн төсвийн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 44 дэх дугаарын тойм

2012-11-26

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Хуульд , “тамхигүй орчин”, “дотоод орчин”, “брэнд өргөтгөх”, “брэнд хуваалцах” гэсэн нэр томьёог тайлбарласны зэрэгцээ тамхины хяналтын талаар тамхи үйлдвэрлэгч хуулийн этгээд, тамхи, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 43 дахь дугаарын тойм

2012-11-19

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Мөн дугаарт нийтлэгдсэн Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар ажил олгогчийн болон даатгуулагчийн төлөх тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг тус бүр 0,8 ажилгүйдлийн даатгалын ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 42 дахь дугаарын тойм

2012-11-12

УИХ-ын Тамгын газраас эрхлэн долоо хоног тутам гаргадаг “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, төрийн өөр ажил, албан тушаалд томилогдсонтой холбогдуулан зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарим зарлигийг нийтэллээ. ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 41 дэх дугаарын тойм

2012-11-05

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторыг чөлөөлөх, томилох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолыг тус тус нийтлэв.Мөн Монгол Улсын Засгын газраас улаан буудайн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоолыг нийтэллээ.Тогтоолын дагуу буудай үйлдвэрлэгч иргэн, хуулийн этгээдэд ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 40 дэх дугаарын тойм

2012-10-26

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль, Тогтоолын төсөл буцаах тухай УИХ-ын тогтоолыг тус тус нийтэллээ. Мөн Шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай, Шүүгчийн албан тушаалаас огцруулах тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 39 дэх дугаарын тойм

2012-10-19

УИХ-ын Тамгын газраас эрхлэн гаргадаг долоо хоног тутмын хэвлэл- “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Бутаны вант Улс, Бүгд Найрамдах Панам Улстай тус тус дипломат харилцаа тогтоох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолыг нийтэллээ.Түүнчлэн өөрийнх нь гаргасан хүсэлтийг үндэслэн Намсрайжавын ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 38 дахь дугаарын тойм

2012-10-12

Өнөөдөр хэвлэгдэн гарч буй эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, “Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай” Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг нийтлэгдлээ. Мөн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо байгуулж, тус Хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 38 дахь дугаарын тойм

2012-10-12

Өнөөдөр хэвлэгдэн гарч буй эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, “Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай” Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг нийтлэгдлээ. Мөн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо байгуулж, тус Хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг тус тус ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 37 дахь дугаарын тойм

2012-10-05

Долоо хоног тутмын хэвлэл- “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх, томилох тухай , Алтай ханы Таванбогд уул болон Говь гурван сайхан уулын Их Тахилгат хайрханыг төрийн тахилгатай болгох тухай” зэрэг Монгол Улсын ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 37 дахь дугаарын тойм

2012-10-05

Долоо хоног тутмын хэвлэл- “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх, томилох тухай , Алтай ханы Таванбогд уул болон Говь гурван сайхан уулын Их Тахилгат хайрханыг төрийн тахилгатай болгох тухай” зэрэг Монгол Улсын ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 36 дахь дугаарын тойм

2012-09-28

Өнөөдөр хэвлэгдэн гарч буй “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Шүүхийн захиргааны хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “ Шүүхийн захиргааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 35 дахь дугаарын тойм

2012-09-21

УИХ-ын Тамгын газраас эрхлэн долоо хоног тутам гаргадаг “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, “Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай” хуулийг нийтэллээ. Өөрөөс нь үл хамаарах шалтгаанаар ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 35 дахь дугаарын тойм

2012-09-21

УИХ-ын Тамгын газраас эрхлэн долоо хоног тутам гаргадаг “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, “Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай” хуулийг нийтэллээ. Өөрөөс нь үл хамаарах шалтгаанаар 1990-1995 оны хооронд ажил, хөдөлмөр эрхлээгүй буюу эрхлэх боломжгүй ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 34 дэх дугаарын тойм

2012-09-14

Эмхтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор баталсан “Хатан Туул” хөтөлбөрийг 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 1 үе шатны төлөвлөгөөний хамт нийтэллээ.Туул голын усны нөөцийг хамгаалах, нэмэгдүүлэх, бохирдлыг бууруулах чиглэлээр дунд хугацаанд боломжит бүх арга ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2012 оны 33 дахь дугаарын тойм

2012-09-07

Улсын Их Хурлын Тамгын газраас эрхлэн гаргадаг “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Засгийн газрын бүтцэд ажиллах ерөнхий чиг үүргийн болон чиглэлийн яамд , Засгийн газрын бүрэлдэхүүнийг тогтоосон Монгол Улсын хуулийг тус тус нийтэллээ. Үүний хамт Засгийн газрын бүтцэд ямар яамд

“Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 2012 оны 33 дахь дугаарын тойм

2012-09-07

Улсын Их Хурлын Тамгын газраас эрхлэн гаргадаг “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Засгийн газрын бүтцэд ажиллах ерөнхий чиг үүргийн болон чиглэлийн яамд , Засгийн газрын бүрэлдэхүүнийг тогтоосон Монгол Улсын хуулийг тус тус нийтэллээ. Үүний хамт Засгийн газрын бүтцэд ямар яамд ..

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн 2012 оны 32 дугаарын тойм

2012-08-28

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Улсын Их Хурлын гишүүн Ч.Улааныг Монгол Улсын Их Хурлын Дэд даргаар сонгох тухай , Улсын Их Хурлын гишүүн З.Баянсэлэнгэгийг Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны, Ш.Түвдэндоржийг Хууль зүйн байнгын хорооны даргаар сонгох тухай, Улсын Их Хурлын гишүүн Н ..