“ТМ“ эмхэтгэлийн тойм 363 мэдээ

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн тойм

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 47 дахь дугаарын тойм

2013-12-16

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Үндсэн хуулийн цэцийн 2013 оны 04 дүгээр дүгнэлтийн тухай Улсын Их Хурлын тогтоолыг нийтэллээ.Мөн. Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг тус тус нийтлэв.Үүнээс гадна цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбайн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 46 дахь дугаарын тойм

2013-12-09

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Шүүх байгуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Төсвийн тухай хуулийн зарим хэсэг, заалтыг хүчингүй болсонд тооцох тухай, Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хуульд өөрчлөлт

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 45 дахь дугаарын тойм

2013-12-02

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт, “Ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр”-ийг хавсралтаар өөрчлөн баталсан Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ. Уг тогтоолоор, Монгол орны усны сав газарт хүн амын унд, ахуйн зориулалтаар хүнсний болон уул уурхайн бусад үйлдвэрлэлд ашигласан усны шоо метр тутамд ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 44 дэх дугаарын тойм

2013-11-22

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монгол Улсын 2013 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ.Хуулиар Монгол Улсын 2013 оны төсвийн тухай хуулийн зарим зүйлийг өөрчлөн найруулжээ. Тухайлбал, Монгол Улсын төсөвт 2013 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 43 дахь дугаарын тойм

2013-11-15

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Дипломат албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудыг нийтэллээМөн дугаарт, Монгол Улсын 2013 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 42 дахь дугаарын тойм

2013-11-08

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт, Хуулийн төсөл буцаах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолыг тус тус нийтэллээ. Эдгээр тогтоолоор, Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүүдийн олонх ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 41 дэх дугаарын тойм

2013-11-01

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг бүрэн эхээр нь нийтэллээ. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хөрөнгө оруулагчийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхолыг хамгаалах, хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн нийтлэг баталгааг тогтоох, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, татварын орчныг тогтворжуулах, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 40 дэх дугаарын тойм

2013-10-25

Өнөөдөр хэвлэгдэн гарч буй эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг тус тус нийтлэв.Мөн Шүүгчийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай зарлигийг бүрэн эхээр нь нийтэллээ. Уг журмаар, бүх шатны шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчдийн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 39 дэх дугаарын тойм

2013-10-18

Энэ дугаарт нийтлэгдсэн Засгийн газрын тогтоолоор Монгол Улсын Засгийн газраас гэрээлэгч компаниудтай байгуулсан “Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ”-ний дагуу компаниудаас олгодог сургалтын урамшууллын хөрөнгөөр суралцах иргэдийг сонгон шалгаруулах, хөрөнгийг зарцуулах журам”-ийг баталжээ.Энэ журмаар, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 38 дахь дугаарын тойм

2013-10-11

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Конвенцийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ. Тогтоолоор Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын конвенц, түүний нэмэлт протоколын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Монгол Улсын ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 37 дахь дугаарын тойм

2013-10-04

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт,Элчин сайдыг тохоон томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг нийтэллээ.Мөн Архидан согтуурахтай тэмцэх сангийн дүрэм болон тус сангийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаараа баталсан Засгийн газрын тогтоолыг нийтлэв.Үүгээр Архидан согтуурахтай тэмцэх сангийн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 36 дахь дугаарын тойм

2013-09-23

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Элчин сайдыг эгүүлэн татах, томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг тус тус нийтэллээ. Мөн “Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт батлах тухай” тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын тогтоолыг нийтлэв. Үүгээр ХШ зуунаас ХХ зууны ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 35 дахь дугаарын тойм

2013-09-16

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг тус тус нийтлэв.Түүнчлэн “Орон сууцны ипотекийн зээлийн ерөнхий журам батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ.Энэхүү журмаар, зээлээр худалдан авах орон сууцны нийт ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 34 дэх дугаарын тойм

2013-09-09

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Журам батлах тухай Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ. Үүгээр Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд хяналт тавих журмыг баталсан байна. Журамд, тамхины үйлдвэрлэлд болон тамхи импортлогчид ямар шаардлага тавигдах, тамхины үйлдвэрлэл, импорт болон тамхины ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 33 дахь дугаарын тойм

2013-09-02

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, “Журам шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ. Уг тогтоолоор,”Олимп, тивийн наадам, дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд амжилттай оролцож медаль хүртсэн тамирчин, түүний дасгалжуулагчийг шагнаж урамшуулах журам”, “Медаль хүртсэн тамирчин, түүний ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 32 дахь дугаарын тойм

2013-08-22

Өнөөдөр хэвлэгдэн гарч буй эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, 2013 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ. Үүгээр иргэнд өмчлүүлэх нийт газрын хэмжээг тогтоож өгсөний дотор гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар үнэгүй өмчлүүлэх газар, одоо ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 31 дэх дугаарын тойм

2013-08-15

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Тахарын албаны тухай хуулийг нийтэллээ. Шүүн таслах ажиллагааны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах, гэрч, хохирогчийг хамгаалах, яллагдагч, ялтныг хуяглан хүргэх, хуяглан харгалзах, оргон зайлсан яллагдагч, ялтныг эрэн сурвалжлах

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 30 дахь дугаарын тойм

2013-08-08

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийг нийтэллээ.Энэ хуулиар гэмт хэрэг хянан шийдвэрлэх явцад гэрч, хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, тэднийг мэдээллээр хангах, дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх эрх зүйн үндсийг тогтоожээ.Хамгаалалтын арга хэмжээ нь аюулгүй байдлын ..