“ТМ“ эмхэтгэлийн тойм 433 мэдээ

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн тойм

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2022 оны 02 дугаарын тойм

2022-01-21

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Чөлөөт бүсийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэлжээ.Чөлөөт бүсэд үйлдвэрлэл, худалдаа, аялал жуулчлал, тээвэр ложистикийн салбаруудыг бүхэлд нь холбосон цогц үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжийг хангах үүднээс хууль, эрх зүйн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2022 оны 01 дугаарын тойм

2022-01-18

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-д өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэлжээ.Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.6 дахь хэсгийн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 48 дугаарын тойм

2021-12-27

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Засгийн газрын бүтцийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт батлагдсан хуулиудыг ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 47 дугаарын тойм

2021-12-20

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч бус гишүүнээр томилох тухай, Монгол Улсын Үндсэн хууль батлагдсаны 30 жилийн ойг тэмдэглэх тухай, Төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүний үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай УИХ-ын тогтоолуудыг нийтэлжээ.Монгол Улсын Үндсэн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 46 дугаарын тойм

2021-12-14

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хууль, Тогтоолд хүчингүй болсонд тооцох тухай, Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнээр томилох тухай, Хуулийн төсөл буцаах тухай, Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгийн талаар авах ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 45 дугаарын тойм

2021-12-06

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2023-2024 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулиудыг нийтэлжээ.Мөн 2022 оны ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 44 дугаарын тойм

2021-11-30

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай УИХ-ын тогтоолыг нийтэлжээ. Тус тогтоолоор Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Дамбын Батлут, Жаргалтулгын Эрдэнэбат нарыг Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн дэд хорооны, Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Гонгорын Дамдинням, Лхагвын Мөнхбаатар ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 43 дугаарын тойм

2021-11-22

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай” Улсын Их Хурлын 2010 оны 32 дугаар тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай УИХ-ын тогтоолыг нийтэлжээ.“Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай” Монгол Улсын Их

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 42 дугаарын тойм

2021-11-15

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулиудыг нийтэлжээ.Аймгийн төвөөс бусад суманд тасралтгүй тав болон түүнээс дээш жил ажиллаж байгаа онцгой байдлын байгууллагын алба хаагч, шүүхийн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 41 дугаарын тойм

2021-11-08

Эмхэтгэлийн 41 дэх дугаарт Гэрээ соёрхон батлах тухай хуулийг нийтэлжээ. Энэ хуулиар Цөмийн зэвсгийг хориглох тухай гэрээ олон улсын гэрээг соёрхон баталсан бөгөөд тус гэрээнд нэгдсэнээр Оролцогч улс бүр хэзээ ч, ямар ч нөхцөлд цөмийн зэвсэг, эсхүл цөмийн бусад төрлийн тэсрэх төхөөрөмж боловсруулах,

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 40 дугаарын тойм

2021-11-01

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийг нийтэлжээ. Энэ хуулиар Монгол Улс болон Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон баталсан бөгөөд КОВИД-19-ийн эсрэг вакцинжуулалтын арга хэмжээ төслийг энэ зээлээр санхүүжүүлэх юм байна ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 39 дугаарын тойм

2021-10-25

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Их Хурлаас албан тушаалтныг томилохтой холбогдуулан томилгооны сонсгол зохион байгуулах журам батлах тухай УИХ-ын тогтоолыг нийтэллээ.Улсын Их Хурлын үндсэн зорилт нь ард түмний төлөөллийн дээд байгууллагын хувьд ард түмний засаглах эрхийг хангах явдал юм. ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 38 дугаарын тойм

2021-10-15

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Шүүгчийн албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай, Зарим хүмүүсийг анхан шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай, Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигуудыг нийтэлжээ.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Монгол хүний оюун ухааны ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 37 дугаарын тойм

2021-10-08

Эмхэтгэлийн 2021 оны 37 дугаарт Зарлигт өөрчлөлт оруулах тухай, Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигуудыг нийтэлжээ.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 785 дугаар шийдвэрийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 2 ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 36 дугаарын тойм

2021-09-28

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Засгийн газрын “Журам батлах тухай”, “Дүрэм шинэчлэн батлах, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай” тогтоолуудыг нийтэллээ. Тухайлбал, “Шүүхийн зарим төрлийн шийдвэрийг гүйцэтгэхэд хувийн өмчит хуулийн этгээдийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 35 дугаарын тойм

2021-09-21

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай (Шинэчилсэн найруулга) хууль болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулиудыг нийтэлсэн. Уг хуулийн зорилт нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт болон Монгол Улсын Засаг захиргаа, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 34 дугаарын тойм

2021-09-14

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Патентын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг нийтэллээ. 9 бүлэг, 56 зүйлтэй шинэчилсэн найруулгын хүрээнд дараах шинэлэг зохицуулалтыг нэмж тусгасан байна. Тухайлбал, Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 33 дугаарын тойм

2021-09-03

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Кино урлагийг дэмжих тухай хуулийг хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хууль, тогтоолын хамт нийтлэв. Энэ хуулийн зорилт нь кино үйлдвэрлэх үйл ажиллагаатай холбоотой эрх зүйн үндсийг бүрдүүлж, Монгол Улсад кино бүтээх таатай орчныг бий болгох, кино урлагийг хөгжүүлэхэд төрөөс ..