Мэдээллийг ачааллаж байна ..

Хуралдаан зохион байгуулах хэлтэс

Хуралдаан зохион байгуулах хэлтэс нь Улсын Их Хурлын нэгдсэн болон Байнгын, дэд, түр хорооны хуралдааныг хэвийн явуулахад зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх, хуралдааны тэмдэглэлийг хөтлөх, албажуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 2.1.Хуралдаан зохион ..

283

Хуралдааны тов