Мэдээллийг ачааллаж байна ..

Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс нь Улсын Их Хурал, Байнгын хорооноос өгсөн чиглэлийн дагуу хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлийг хангах, Ерөнхий сайдын мэдээлэл, Улсын Их Хурлын гишүүний ..

459

Хуралдааны тов