Мэдээллийг ачааллаж байна ..

Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Хууль, эрх зүйн хэлтэс нь Улсын Их Хурал, Хороо, ажлын хэсэг, гишүүдэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх, өргөн мэдүүлэх хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийн бүрдлийг хянах, эрх зүйн шинжилгээ хийх, төслийг ..

704

Хуралдааны тов