Хяналтын мэдээлэл 51 мэдээ

Хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны мэдээ мэдээлэл

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хууль, Улсын Их Хурлын болон Байнгын хорооны тогтоолоор Засгийн газарт үүрэг өгсөн шийдвэрийн 2016 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2017-07-17

Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хууль, Улсын Их Хурлын болон Байнгын хорооны тогтоолоор Засгийн газарт үүрэг өгсөн шийдвэрийн 2016 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2017-07-17

Улсын Их Хурлын Өргөдлийн байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хууль, Улсын Их Хурлын болон Байнгын хорооны тогтоолоор Засгийн газарт үүрэг өгсөн шийдвэрийн 2016 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2017-07-17

Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хууль, Улсын Их Хурлын болон Байнгын хорооны тогтоолоор Засгийн газарт үүрэг өгсөн шийдвэрийн 2016 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2017-07-17

Улсын Их Хурлын Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хууль, Улсын Их Хурлын болон Байнгын хорооны тогтоолоор Засгийн газарт үүрэг өгсөн шийдвэрийн 2016 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2017-07-17

Улсын Их Хурлын Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээн дэх хууль, Улсын Их Хурлын болон Байнгын хорооны тогтоолоор Засгийн газарт үүрэг өгсөн шийдвэрийн 2016 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2017-07-17

Улсын Их Хурлын гишүүдээс явуулсан хугацаатай албан бичгийн шийдвэрлэлтийн 2017 оны 1 дүгээр улирлын мэдээ

2017-05-04

“ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

2016-07-21

“УС” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

2016-07-21

“ШИНЭ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ” ДУНД ХУГАЦААНЫ ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

2016-07-21

“МОНГОЛ МАЛ" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2010-2015 ОНЫ ДУНД ХУГАЦААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

2016-07-21

“УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

2016-07-21

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ БОДЛОГО, ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭХНИЙ ҮЕ ШАТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

2016-07-21

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан

2016-04-07

Үндэсний аудитын газрын 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан

2016-04-07