Мэдээллийг ачааллаж байна ..

Улсын Их Хурлын гишүүд гадаадад явахад мөрдөх журам

Монгол Улсын Их Хурлын даргын 2013 оны 01 дүгээрсарын 17-ны өдрийн 10 тоот захирамжийн хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН ГАДААДАД ЯВАХАД МӨРДӨХ ЖУРАМНэг.Нийтлэг зүйл 1.1.Энэхүү журмыг Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн /цаашид "Улсын Их Хурлын гишүүн" гэх/ гадаадад Улсын Их Хурал, Монголын ..

214

Хуралдааны тов