Мэдээллийг ачааллаж байна ..

Дипломат, албан паспортын тухай

· УИХ-ын гишүүний дипломат паспортыг УИХ-ын Тамгын газрын Гадаад харилцааны хэлтсээс хариуцан гаргуулна.· УИХ-ын гишүүн дипломат гадаад паспорт авахад дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.- УИХ-ын гишүүний үнэмлэх, иргэний үнэмлэх /нотариатаар батлуулсан/;- 3.5x4.5 см-ийн хэмжээтэй гадаад паспортын зураг

778

Хуралдааны тов